ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ sdasotexniki.gr: Δασοτεχνικές υπηρεσίες - Ανάρτηση Δασικών Χαρτών - Δασικοί Χάρτες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΝΕΑ

Στις 29 Ιανουαρίου 2021 αναρτήθηκαν οι Δασικοί Χάρτες των Περιφερειακών ενοτήτων Λέσβου και Λήμνου Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε μαζί μας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΝΕΑ

Στις 29 Ιανουαρίου 2021 αναρτήθηκαν οι Δασικοί Χάρτες των Περιφερειακών ενοτήτων Λέσβου και Λήμνου Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε μαζί μας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΝΕΑ

Στις 29 Ιανουαρίου 2021 αναρτήθηκαν οι Δασικοί Χάρτες των Περιφερειακών ενοτήτων Λέσβου και Λήμνου Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε μαζί μας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΝΕΑ

Στις 29 Ιανουαρίου 2021 αναρτήθηκαν οι Δασικοί Χάρτες των Περιφερειακών ενοτήτων Λέσβου και Λήμνου Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε μαζί μας
slider slider slider slider

Στις 29 Ιανουαρίου αναρτήθηκαν οι Δασικοί Χάρτες των περιφερειακών ενοτήτων Λέσβου και Λήμνου (ενημερωθείτε άμεσα)   22510 55670    s.dasotexniki@gmail.com

Ανάρτηση Δασικών Χαρτών Π.Ε. Λέσβου και Λήμνου.

Στις 29 Ιανουαρίου 2021 αναρτήθηκαν οι Δασικοί Χάρτες των Περιφερειακών ενοτήτων Λέσβου και Λήμνου και ειδικότερα των δημοτικών ενοτήτων Αγίας Παρασκευής, Αγιάσου, Ερεσού-Άντισσας, Ευεργέτουλας, Καλλονής, Λουτρόπολης Θερμής, Μανταμάδου, Μύθημνας, Πέτρας, Πλωμαρίου, Πολιχνίτου και των τοπικών κοινοτήτων Αφάλωνα, Παμφίλων και Σκοπέλου καθώς και των δημοτικών ενοτήτων Ατσικής, Μούδρου, Μύρινας και Νέας Κούταλης.

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει στην ιδιοκτησία του έκταση στις προαναφερθείσες περιφερειακές ενότητες οφείλει να προβεί στον εντοπισμό της έκτασής του στους Δασικούς Χάρτες είτε μόνος του μέσω διαδικτύου, είτε απευθυνόμενος στο Δασοτεχνικό γραφείο μας, προκειμένου να ενημερωθεί για τον χαρακτήρα που δίνει ο χάρτης στην έκτασή του- καθώς δεν θα υπάρξουν ατομικές προσκλήσεις.

Κατά του περιεχομένου των αναρτημένων Δασικών Χαρτών, επιτρέπεται η υποβολή αντιρρήσεων μέσα σε αποκλειστική προθεσμία εκατόν πέντε (105) ημερών αρχομένης την 12η Φεβρουαρίου 2021 και καταληκτικής την 30η Μαρτίου 2022.

Οι αντιρρήσεις θα εξετάζονται από τριμελή Επιτροπή Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.) που θα συγκροτηθεί στην έδρα της Δ/νσης Δασών Λέσβου και θα κρίνει κατ’ ουσία τις αντιρρήσεις, τις τεχνικές εκθέσεις φωτοερμηνείας αεροφωτογραφιών, τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα κ.α.